Supervision

Metode:

I supervision gør vi brug af en psykodynamisk tilgang med inddragelse af krops-psykologiske aspekter d.v.s., vi laver en kobling mellem de psykologiske og kropslige aspekter.

Faglig/sagssupervision:
Supervision i forhold til konkrete fagspecifikke problemstillinger eller sager.

Personlig supervision:
Supervisandens personlige problemstillinger, der influerer på håndteringen af de forskellige arbejdsopgaver.

Vi arbejder med supervision i forhold til:

Psykologer og psykologistuderende der arbejder terapeutisk med klienter, og er interesseret i en kropslig tilgang til klientarbejdet med voksne.

Andre behandlere og terapeuter der ligeledes er optaget af, hvorledes krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og har lyst til at inddrage dette aspekt i klientarbejdet.

Plejefamilier. Her ydes supervision til problemstillinger vedrørende det at have et barn i pleje. Udover dette ydes der supervision i forhold til barnets problematik.Psykologerne i Centrum
Peter Fabers Vej 37 Gavlen
8210 Aarhus V
info@psykologerneicentrum.dk
Karen: 20 28 58 52
Inger: 21 46 66 18
CVR.: 18 82 20 08 + 28 57 72 81
© 2018 by Psykologerne i Centrum.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb